Så finansieras extremism

Terrorism finansieras till stor del av pengatvätt som vanligtvis sker i länder såsom Nordkorea, Panama, Ghana och Iran. Ett flertal västländer, inklusive Sverige, Storbritannien samt USA, tillämpar regler för att motverka penningtvätt, men det är svårt att stävja problemet helt.   Hur tvättar terroristerna pengar? I många fall säljer terroristsympatisörer droger, vapen och/eller piratkopierade märkesvaror […]