Välkommen till samordnaremotextremism.se.

Den här sidan drivs av privatpersoner som inte har någon politisk koppling. Vi är alltså inte en statlig myndighet utan vill helt enkelt skriva om och informera om sådant som rör våldsbejakande extremism.

Hos oss kan du läsa om extremistgrupper inom den våldsbejakande högern och vänstern. Det finns även information om våldsbejakande islamism.

Ju mer kunskap om radikalisering du har, desto lättare kan det också bli att upptäcka eventuella signaler om att någon i din närhet håller på att falla in i våldsbejakande extremism.

Vi berättar även lite om lagstiftningen mot terrorbrott och om den nya motion som lämnades in 2019 men som fick avslag. Ta del om läsning som rör extremism och om det förebyggande arbetet som polis, socialstyrelse och regering ständigt jobbar med.

om-oss