• En hemsida om våldsbejakande extremism

    En hemsida om våldsbejakande extremism

Samordnaremotextremism.se

Extremism

Våldsbejakande extremism är ett hot mot vår demokrati där alla ska ha samma rättigheter, oavsett sexuell läggning, religiös övertygelse eller bakgrund. Det finns flera stora organisationer i Sverige inom extremism, bland annat inom vit makt-rörelsen men också inom extremvänstern och den våldsbejakande islamismen.

Förebyggande arbete

Vad gör egentligen regeringen för att motverka och förhindra radikalisering? Hur kan man stoppa terrorattentat innan det är försent? Både regeringen, socialstyrelsen, säkerhetspolis och Brå arbetar aktivt mot våldsbejakande extremism, bland annat genom utbildning.

Lagstiftningar och förslag

Har du koll på vilka lagar som finns mot terror? Terrorbrottslagen trädde i kraft redan under 2003 men det skickades in en ny motion om en ny terrorlagstiftning. Dock gick flera av förslagen emot grundlagen och fick därför avslag.

Välkommen!

Hos Samordnaremotextremism.se kan du läsa om sådant som rör just våldsbejakande extremism, men även om det förebyggande arbetet som Regeringen, säkerhetspolisen och Brå arbetar med. Den här sidan drivs inte av en statlig myndighet utan är endast en blogg/informationssida där temat är extremism, men utan någon politisk koppling.

Ju mer du själv lär dig, desto lättare blir det också för dig att upptäcka tidiga tecken på att någon håller på att bli radikaliserad, oavsett om det är en kollega, en skolkamrat eller någon i din egen familj.

Ingen har nog missat ökningen av våldsbejakande extremistgrupper i samhället. Och inte bara i Sverige. Flertalet länder i Europa har själva mött terrorn öga mot öga. Vad är det som driver människor att begå den här sortens handlingar? Och är våldsbejakande extremism också terrorism? I Sverige täcker begreppet våldsbejakande extremism i regel de tre grupperna; den extrema högern, den extrema vänstern samt den våldsbejakande islamismen. De tre grupperna är på helt olika sidor men har ändå flera saker gemensamt. Bland annat tycker ingen att den svenska demokratin är den rätta vägen. För extremvänstern har man många likheter med kommunism då man vill ha ett folkstyrt samhälle. För den extrema högern och vit makt-rörelsen vill man istället ha ett auktoritärt samhälle.  Upptäck tendenser i tidigt skede

Våldsbejakande extremism är många gånger svårt att upptäcka. För att kunna förebygga och hitta personerna innan det är försent måste man utbilda olika typer av personalgrupper i ämnet. Man behöver veta vad radikalisering är, hur det fungerar och vem som ligger i riskgruppen för att bli radikaliserad. Utbildningsmaterial behövs inom skolan men även inom socialtjänst, kriminalvård, polis och fritidsledare.

Det finns många sätt att själv sätta sig in i arbetet mot att förebygga våldsbejakande extremism. Till exempel genom att lära sig om hur en radikaliseringsprocess ser ut. Det finns både artiklar och filmer där man kan lära sig mer om radikalisering inom våldsbejakande extremistgrupper.

Nya Inlägg