Högerextrema symboler

Högerextrema symboler

Det finns mängder av högerextrema symboler. Hakkorset är en av de kändare. Men det finns en rad andra som används i högerextrema umgängeskretsar. Den som inte är särskilt insatt kanske inte känner till dessa. Några av dem är varghake, livsruna, Tyrrunan, det keltiska korset, samt Odalrunan. Vi går igenom några av de vanligaste och mest kända högerextrema symbolerna men även ett par andra, mindre kända.

 

Symboler från den nordiska mytologin

Det är ingen hemlighet att högerextrema rörelser ofta använder sig av fornnordiska symboler, som bland annat runor. Några andra exempel är Tyrrunan, livsrunan och odalrunan. Tyrrunan är döpt efter den fornnordiska guden Tyr. Tyr kännetecknas med kamp och seger och runan blev uppmärksammad under andra världskriget då Hitlers nazister bar just Tyrrunan. Idag är Nordiska motståndsrörelsen en flitig användare av Tyrrunan.

tyrrunanTyrrunan

Odalrunan

En annan fornnordisk symbol som ofta används av högerextremister, är Odalrunan. Nazister förknippar runan med hembygden och fädernearvet. Odalrunan är den sista runan i det urnordiska futharken, själva alfabetet med runor.

 

Livsrunan

Livsrunan är en välanvänd symbol inom vit makt-rörelsen. National Alliance använde först runan av den amerikanska nazistorganisationen under 70-talet, men var dessförinnan även ordentligt spridd i Nazityskland. Runan var en symbol för det nazistiska avelsprogrammet Lebensborn. Programmet togs fram för att förädla den ariska rasen.

Livsrunan symboliserar, som namnet antyder, liv. Men om symbolen är uppochnedvänd står den istället för död. Nordiska motståndsrörelsen har ofta under sina midsommarfiranden en stor livsruna istället för en midsommarstång.

 

Sigrunan

Hitlers SS-styrkor använde Sigrunan (som också är en känd fornnordisk runa) under andra världskriget. Dock bar nazisterna dubbla sigrunor.

 

Varghake

Varghake är en symbol som ofta ses av nazister. Varghaken är en mycket gammal hednisk symbol som från början var till som ett beskydd mot vargar och varulvar.

 

Keltiska symboler

När det kommer till de mest använda symbolerna inom den högerextrema rörelsen, är hakkorset den mest kända symbolen. Tätt följt av det keltiska korset. Under 1900-talets andra hälft var det en del högerextrema organisationer som startade upp och som inte vill använda sig av samma symboler som Nazityskland. Då hittade man det keltiska korset. Det keltiska korset är idag en global symbol för vit makt-rörelsen. Från början står egentligen det keltiska korset för en symbol för keltisk kristendom. Det finns två varianter av kelterkorset, ett vanligt och enkelt, och ett kors med keltiskt mönster inuti. Det sistnämnda är det kristna kelterkorset.

keltiska korset

 

Hakkorset

Hakkors, eller svastika som symbolen egentligen heter, är en symbol som sedan andra världskriget starkt förknippas med nazismen. Många asiatiska länder använder symbolen, där den är en otroligt gammal symbol i kulturen. Den vänstervända varianten används i detta fall. Nazisterna använde den högervända som är den som nazisterna använde. Ursprungligen symboliserade svastikan solen eller lycka. Detta är en anledning till varför mängder av tempel i bland annat Japan fortfarande använder sig av symbolen. Dock är svastikan, eller hakkorset, såklart nästintill enbart förknippat med nazism inom västvärlden.

 

 

Järnkorset

Ytterligare en gammal symbol som Hitler använde i samband med nazismen är järnkorset. Symbolen spåras tillbaka till 1100-talet och har därför flera hundra års historia. Korsriddare bar ursprungligen märket, men framöver omvandlades betydelsen till att bli en militär utmärkelse. Denna utmärkelse fick Hitler själv under första världskriget. Hitler återinstiftade järnkorset under 1939, dock i en uppgraderad design. Ett hakkors lades till i mitten och bandets färger blev svart-vitt-rött, precis som hakkorsfanan.

järnkors

 

Förbjudna symboler

I Sverige är det förbjudet att bära och använda hakkorset offentligt med motivationen av att det är hets mot folkgrupp. Det pratas även om huruvida man bör förbjuda fler högerextrema symboler. Justitieminister Morgan Johansson (S) ställer sig frågan om lagar i Sverige behöver vara hårdare mot de som försöker avskaffa demokratin.