Våldsbejakande islamism

Den våldsbejakande islamismen, tillsammans med motsvarande höger- och vänster-rörelser, är en av tre våldsbejakande extremistgrupper i Sverige. Våldsbejakande islamism är ett begrepp som innefattar organisationer som driver säkerhetshotande verksamheter och som motiveras av islamistiska grunder. Man vill genom våld eller hot om våld förändra samhället i en odemokratisk riktning. I Sverige finns flertalet nätverk som är verksamma inom en våldsbejakande islamistisk ideologi.

Huvudfokuset hos de flesta av dessa grupper går ut på att agera och propagera för utländska trupper i muslimska länder. De vill även agera och verka mot regimer som inte står för den tolkning av islam som dessa extremistgrupper anser vara den sanna vägen. De arbetar aktivt för att underlätta terroristbrott i olika länder.

 

 

Svenska medborgare som är inblandade

Dessa organisationer sprider våldsbejakande budskap, rekryterar aktiva anhängare, man ger ibland ekonomiskt eller praktiskt stöd, samt tränar upp medlemmar att använda vapen och planerar inför olika attentat. När det kommer till svenska inblandade är följande bakgrunder särskilt uppmärksammade: Irak, Somalia, Afghanistan och Nordafrika.

När man pratar om våldsbejakande islamism går man ofta in på just träning med beväpnade grupper utomlands. Svenska medborgare flyger till krigszoner för att tränas inför strider för denna regim och blir därefter återvändare till Sverige. Just återvändare från exempelvis IS-drabbade områden har väckt stor debatt i Sverige.

 

 

Om IS-återvändare

En del personer som är medlemmar i våldsbejakande islamistiska grupper krigar för IS i olika länder. Därefter återvänder de till Sverige. Frågan har naturligtvis varit väldigt uppmärksammad då man frågar sig hur man ska hantera dessa återvändare. Det är cirka 150 personer som återvänt efter att ha stridit för IS, antingen i Syrien eller Irak. Några få har åtalats för brott medan det i andra fall är svårt att bevisa vilka brott som har begåtts.

Det debatteras även om barnen till IS-återvändare, huruvida de ska få återvända till Sverige eller inte. Regeringen anser inte att några barn ska hållas ansvariga för vad deras föräldrar har gjort. Dock försvåras arbetet med att ta hem barn av faktorer så som saknade bevis.

 

 

Två huvudsakliga ideologiska influenser

I Sverige finns flertalet islamistiska extremistgrupper, varav de två huvudsakliga ideologiska influenserna är al-Qaida och al-Shabaab. I Sverige anser säkerhetspolisen att den våldbejakande islamistiska extremismen inspireras av al-Qaida-ideologin. Al-Qaida-ideologin är global och verkar genom att motivera attentat mot civila. Man vill genom våldshandlingar svara på den ockupation av muslimska länder samt det våld mot muslimer som förekommit i världen.

 

 

Målet

Vad många grupper inom våldsbejakande islamism verkar för är att få ett islamiskt styre och att återinföra den muslimska kulturens storhetstid. De menar att den västerländska kolonialismen fördärvat islam. De anser även att kapitalism och sekularisering är tecken på barbari. Dessutom anser islamister att västvärldens materialism är förhatlig. Islams lagar är religionens ”budord” och dessa skall följas då detta är den enda rätta vägen att gå.

Många personer inom våldsbejakande islamistiska grupper för ofta fram sina åsikter som att världsbilden är svart eller vit. Man pratar om att man är föremål för angrepp. Inom samtliga extremistgrupper är det vanligt att man förskönar och romantiserar våldet och menar på att det är det enda legitima redskapet mot förändring. För att nå målen arbetar organisationerna aktivt med att övertyga och rekrytera nya medlemmar. Rörelserna bistår med såväl ekonomisk som praktisk hjälp och man verkar för att medlemmar ska ansluta sig till beväpnade islamistiska extremistgrupper.

En del av rörelsens vägar till att nå sina mål är att planera och utföra attentat. När det kommer till finansiellt stöd sker detta ofta genom insamlingar på offentliga mötesplatser. Vanligtvis framkommer det inte vart pengarna kommer skickas, utan det uppges istället att insamlingen är till för välgörande ändamål. De som skänker pengar vet alltså i många fall inte att de går till att finansiera terrorattentat.

 

 

Våldsbejakande islamism – inte vanliga troende

I Sverige är det många muslimer som utsätts för islamofobi, alltså hat och rasism som riktas mot muslimer. Det är viktigt att skilja på terrorister och vanliga troende. Att döma en hel religion efter att okunniga muslimer handlar genom terror, är inte en resonabel handling. Inom alla religioner finns det extremister, som valt att tolka religionen på sitt sätt. Detta betyder inte att alla muslimer, kristna eller hinduer är extrema i sin tro. De allra flesta muslimer är vanliga troende och har absolut ingenting med våldsbejakande islamistisk extremism att göra.

 

 

Kritik mot begreppet islamistisk extremism

Begreppet islamistisk extremism kritiseras ofta för att vara för likt ordet islam, själva religionen. Med islamistisk extremism menas att man står för en extrem tolkning av Koranen, men i övrigt finns inte mycket gemensamt med den konventionella tolkningen av islam som religion.

När man använder begreppet våldsbejakande islamistisk extremism beskriver man i regel den extrema miljö samt de personer som anser att våld är ett legitimt medel för att uppnå de mål som ideologin har. Man använder det här begreppet eftersom den aktuella extremistiska miljön hävdar att de utgår från islam som religion. I andra fall sker insamlingar på nätet på olika forum. Här är det vanligare att de som skänker pengar vet vart pengarna hamnar.

 

Här kan du läsa mer om terrorlagstiftning i Sverige.