Högerextremism

Högerextremism

Högerextremism är ett begrepp för ståndpunkter och värderingar som ligger längst ut på den högra sidan av den politiska linjen. Dock går det inte riktigt att sätta någon extremistisk grupp på den politiska skalan eftersom samtliga extrema grupper anser att den nuvarande demokratin inte fungerar. Vanligt för högerextrema grupper i Sverige är att man vill värna om de traditionella värdena och normerna. Man ställer sig emot liberalism och socialism och vill hellre ha ett auktoritärt styre. Det finns flera typer av högerextrema rörelser i Sverige, bland annat nazismen, fascism och nationalism.

Högerextremism i Sverige

I Sverige finns det flertalet ideologiska influenser inom vit makt-miljön där samtliga grupperingar har sitt ursprung i skinheadrörelsen som drog igång under 80-talet. Man har även hämtat inspiration från White Power-rörelsen i USA. Här uttrycks ofta ett stort motstånd mot invandring. Inom vit makt-rörelsen strävar medlemmarna efter ett etniskt homogent samhälle med reducerade kulturella inslag. Den här sortens ras- och människosyn finns inom hela vit makt-rörelsen även om den uppmärksammas på olika sätt. Det finns även starka åsikter om den svenska kärnfamiljen där bland annat svenska kvinnor anses ha en viktig roll som barnaföderskor och familjemödrar. Därtill finns ett stort hat mot samtliga personer som inte är heterosexuella. Säkerhetspolisen i Sverige har, tillsammans med Brå (Brottsförebyggande rådet), länge gjort kartläggningar över situationen och sett att ingenting pekar på att avsikten att begå brottshandlingar inte har minskat. Dock har man numera börjat använda en ”mjukare approach” där man uppmanar till brott.

I Sverige finns det flera högerextrema grupperingar där bland annat Nordiska motståndsrörelsen (NMR) som är den största och även det politiska partiet Alternativ för Sverige (AfS) som anses tillhöra denna riktning.

Nordiska motståndsrörelsen (NMR)

Nordiska motståndsrörelsen (NMR) är tvivellöst en av de största högerextrema grupperna i Sverige som även finns i Danmark, Finland och Norge. Organisationen är våldsbejakande och nynazistisk och grundades 1997. Inom organisationen är man dessutom förintelseförnekare, man anser alltså att det folkmord på framförallt judar aldrig ägt rum. NMR har många gånger kopplats till flertalet politiskt motiverade våldsbrott. Dessa innefattar både mord, bombningar, vapentillverkning och grov misshandel. Samtliga personer som sitter i Nordiska motståndsrörelsens ledning har blivit dömda för brott, bland annat dråp, misshandel, hets mot folkgrupp, vapenbrott och våldsamma upplopp.

Ideologi hos NMR

Nordiska motståndsrörelsen har bekänt sig till den nazistiska världsåskådningen och har som målsättning ett totalitärt styre som endast nås via revolution. Dock beskriver NMR själva sitt mål så här: ”Trots att motståndsrörelsen strävar efter att skapa en stat med auktoritärt ledarskap är det även vårt mål att utveckla och säkra frihet och demokrati”.

Aktivismen

Nordiska motståndsrörelsen delas in på sin inåtriktade och sin utåtriktade verksamhet. I sitt interna arbete ingår obligatorisk kampsportsträning, olika sorters friluftsaktiviteter samt ideologisk skolning. I sin utåtriktade verksamhet består NMR:s aktivism av regelbundna torgmöten, demonstrationer, affischering och försäljning av sin egen tidning. Det förekommer också att deltagare under demonstrationer är beväpnade med knivar och macheter.

Så motarbetas högerextrema grupper

Både säkerhetspolisen och Brå (brottsförebyggande rådet) arbetar aktivt för att motverka högerextremistiska grupper. Man har gjort flertalet förändringar när det kommer till den svenska lagstiftningen. Bland annat har säkerhetspolisen och Brå fått ökat anslag, man har gjort straffskärpningar mot grova våldsbrott och vapenbrott. Man har även flertalet lagförslag, bland annat gällande datalagring och förbud mot samröre med terrororganisationer.

Förutom säkerhetspolisens och Brå:s arbete för att förebygga och upptäcka extremism finns även speciella stöd för socialstyrelsens arbete i frågan. Man utbildar personer inom våldsbejakande extremism, vad det är för något, hur man upptäcker det och liknande. Genom en ökad förståelse för hur radikalisering fungerar kan man enklare kartlägga och förebygga/förhindra att extremistiska rörelser får fäste. Även en ökad förståelse för vilka typer av personer som vanligtvis dras in i extrema grupper och hur själva radikaliseringsprocessen fungerar hjälper detta förebyggande arbete.

 

Säkerhetspolisens arbete

Det är säkerhetspolisens uppdrag att skydda Sverige och vår demokrati. Genom att arbeta själva och tillsammans med andra instanser och myndigheter kan man reducera hoten från de våldsbejakande högerextrema grupperna. Under de senaste åren har Säkerhetspolisen bland annat intensifierat arbetet mot individer inom våldsbejakande högerextrema organisationer. Arbetet är ständigt pågående, särskilt eftersom säkerhetspolisen dels måste förebygga extremister som har kopplingar till organisationer, men även enskilda personer som agerar på egen hand.