Kontakt

Behöver du stöd? Kontakta oss eller någon av organisationerna i vår referensgrupp.

Letar du efter pressbilder? Besök vårt pressbildsarkiv →

Daniel Norlander

Huvudsekreterare
Ansvarar för samordnarens operativa verksamhet.

Direkttelefon: 08-405 18 70
daniel.norlander@regeringskansliet.se

Bettan Byvald

Kommittésekreterare
Arbetar med lokal samverkan inom ramen för en halvtidstjänst.

bettan.byvald@regeringskansliet.se

Yassin Ekdahl

Kommittésekreterare
Arbetar med framtagandet av förslag på anhörigstöd.

Telefon: 08-405 28 55
yassin.ekdahl@regeringskansliet.se


Anna Ekström

Kommittésekreterare
Ansvarar för presskontakter samt framtagandet av en nationell strategi.

Telefon: 08-405 92 81
anna.hedin.ekstrom@regeringskansliet.se

Amir Rostami

Kommittésekreterare
Ansvarar för framtagandet av förslag på avhopparverksamhet samt ansvarar för expertnätverk.

Telefon: 08-405 26 61
amir.rostami@regeringskansliet.se


Bahar Satar Pour Kolahi

Biträdande kommittésekreterare
Kommitténs sekreterare, ansvarar för det administrativa arbetet, kommunkontakt, frågor gällande praktik samt hemsidan.

Telefon: 08-405 19 13
bahar.satar.pour.kolahi@regeringskansliet.se

Per-Erik Åström

Kommittésekreterare
Ansvarar för framtagandet av förslag på anhörigstöd samt kontaktperson för stödtelefonen.

Telefon: 08-405 29 85
per-erik.astrom@regeringskansliet.se


Filip Ahlin

Praktikant

Telefon: 08-405 29 75
filip.ahlin@regeringskansliet.se

Lina Nymoen

Praktikant

Telefon: 08-405 28 14
lina.nymoen@regeringskansliet.se


Referensgrupp

I referensgruppen ingår de kontaktpersoner som ansvarar för frågor om våldsbejakande extremism vid respektive myndighet.

Sveriges Kommuner och Landsting

Greta Berg
Telefon: 08-452 70 00
greta.berg@skl.se

Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor

Pontus Ekstedt
Telefon: 08-566 21 900
pontus.ekstedt@mucf.se

Forum för levande historia

Katarina Kristensson
Telefon: 08-723 87 50
katarina.kristensson@levandehistoria.se

Socialstyrelsen

Eva Wallin
Telefon: 075-247 30 00
eva.wallin@socialstyrelsen.se

Statens Institutionsstyrelse

Anna Lindner
Telefon: 010-453 40 00
anna.lindner@stat-inst.se

Brottsförebyggande rådet

Karin Svanberg
Telefon: 08-52 758 400
karin.svanberg@bra.se

Statens medieråd

Ewa Thorslund
Telefon: 08-66 51 460
ewa.thorslund@statensmedierad.se

Nämnden för statligt stöd till trossamfund

Örjan Wallin
Telefon: 08-453 68 75
orjan.wallin@sst.a.se

Polisen

Christina Kiernan
Telefon: 114 14
christina.kiernan@polisen.se

Regeringskansliet

Elisabet Modée
Telefon: 08-405 10 00
elisabet.modee@regeringskansliet.se

Skolverket

Hugo Wester
Telefon: 08-527 332 00
hugo.wester@skolverket.se

 

Kriminalvården

Linda Edman
Telefon: 077-228 08 00
linda.edman@kriminalvarden.se

Försvarshögskolan

Magnus Ranstorp
Telefon: 08-553 425 00
magnus.ranstorp@fhs.se

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Stefan Anering
Telefon: 0771-240 240
stefan.anering@msb.se

Migrationsverket

Veronika Lindstrand Kant
Telefon: 0771-235 235
veronika.lindstrand.kant@migrationsverket.se