Kontakt

Behöver du stöd? Kontakta oss eller någon av organisationerna i vår referensgrupp.

Är du journalist och vill komma i kontakt med oss, ring vårt presskontaktsnummer, 08-405 85 00

Hillevi Engström

Nationella samordnaren

hillevi.engstrom@regeringskansliet.se

Johan Dixelius

Huvudsekreterare
Ansvarar för samordning av kommitténs interna arbete

Telefon: 08-405 58 10
johan.dixelius@regeringskansliet.se

Yassin Ekdahl

Kommittésekreterare
Ansvarar för framtagandet av förslag på anhörigstöd samt kontaktperson för stödtelefonen.

Telefon: 08-405 28 55
yassin.ekdahl@regeringskansliet.se


Anna Ekström

Kommittésekreterare
Ansvarar för samordnarens internationella verksamheter samt att ta fram lägesbilder

Telefon: 08-405 92 81
anna.hedin.ekstrom@regeringskansliet.se

Amir Rostami

Kommittésekreterare
Ansvarar för framtagandet av förslag på avhopparverksamhet samt ansvarar för expertnätverk.

Telefon: 08-405 26 61
amir.rostami@regeringskansliet.se

Per-Erik Åström

Kommittésekreterare
Arbetar med framtagandet av förslag på anhörigstöd.

Telefon: 08-405 29 85
per-erik.astrom@regeringskansliet.se


Lars Korsell

Kommittésekreterare

Telefon: 08-405 91 63
lars.korsell@regeringskansliet.se

Bahar Satar Pour Kolahi

Biträdande kommittésekreterare
Kommitténs sekreterare, ansvarar för det administrativa arbetet, kommunkontakt, frågor gällande praktik samt hemsidan.

Telefon: 08-405 19 13
bahar.satar.pour.kolahi@regeringskansliet.se

Lovisa Lagerström Lantz

Kommunikationsansvarig
Ansvar för kommunikationsfrågor, media och press.

Telefon: 08-405 85 21

lovisa.lagerstrom.lantz@regeringskansliet.se


 

Lina Nymoen

Biträdande kommittésekreterare

Kommitténs sekreterare, ansvarar för det administrativa arbetet, underlag etc.

Telefon: 08-405 99 58  lina.nymoen@regeringskansliet.se

Adel Elsayed Sparr

kommittésekreterare

Ansvarar för att utveckla samordnarens samarbete med det civila samhället.

Telefon: 08-405 57 99
Adel.ElsayedSparr@regeringskansliet.se


Referensgrupp

I referensgruppen ingår de kontaktpersoner som ansvarar för frågor om våldsbejakande extremism vid respektive myndighet.

Sveriges Kommuner och Landsting

Greta Berg
Telefon: 08-452 70 00
greta.berg@skl.se

Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor

Pontus Ekstedt
Telefon: 08-566 21 900
pontus.ekstedt@mucf.se

Forum för levande historia

Katarina Kristensson
Telefon: 08-723 87 50
katarina.kristensson@levandehistoria.se

Socialstyrelsen

Eva Wallin
Telefon: 075-247 30 00
eva.wallin@socialstyrelsen.se

Statens Institutionsstyrelse

Isabelle Monell
Telefon: 010-453 40 00
isabelle.monell@stat-inst.se

Brottsförebyggande rådet

Karin Svanberg
Telefon: 08-52 758 400
karin.svanberg@bra.se

Statens medieråd

Ewa Thorslund
Telefon: 08-66 51 460
ewa.thorslund@statensmedierad.se

Nämnden för statligt stöd till trossamfund

Örjan Wallin
Telefon: 08-453 68 75
orjan.wallin@sst.a.se

Polisen

Anders Sandholm
Telefon: 114 14
anders.sandholm@polisen.se

 

Regeringskansliet

Elisabet Modée
Telefon: 08-405 10 00
elisabet.modee@regeringskansliet.se

Skolverket

Hugo Wester
Telefon: 08-527 332 00
hugo.wester@skolverket.se

 

Kriminalvården

Linda Edman
Telefon: 077-228 08 00
linda.edman@kriminalvarden.se

Försvarshögskolan

Magnus Ranstorp
Telefon: 08-553 425 00
magnus.ranstorp@fhs.se

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Stefan Anering
Telefon: 0771-240 240
stefan.anering@msb.se

Migrationsverket

Veronika Lindstrand Kant
Telefon: 0771-235 235
veronika.lindstrand.kant@migrationsverket.se

Totalförsvarets forskningsinstitut

Lisa Kaati
Telefon: 08-55 50 30 00
lisa.kaati@foi.se

Segerstedtinstitutet

Christer Mattsson
Telefon: 076- 606 29 38
christer.mattsson@gu.se