Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism arbetar för att förbättra samverkan mellan myndigheter, kommuner och organisationer på nationell, regional och lokal nivå för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism. Samordnaren ska även verka för att öka kunskapen om våldsbejakande extremism samt främja utvecklingen av förebyggande metoder.

Läs mer om vad vi gör   Gå till vårt utbildningsmaterial

vistodjerlokalt

Stärka och stödja samverkan mellan berörda aktörer

Genom att anordna regionala konferenser och dialogseminarium kan vi stödja och stärka aktörer.

tempillustration

Stödja aktörer som identifierar lokala problem med våldsbejakande extremism

Genom att sprida kunskap och goda exempel under kommunbesök kan vi stödja och samordna lokala aktörer.

vilyssnarochlar

Genomföra riktade utbildningsinsatser om våldsbejakande extremism

Genom att anordna utbildningstillfällen och sprida utbildningsmaterialet Samtalskompassen ökar vi samhällets kunskapsnivå.

Läs mer om vårt uppdrag i kommittédirektiven och om vårt utvidgade uppdrag i tilläggsdirektiven.

Läs mer om pilotverksamheten med en nationell stödtelefon i tilläggsdirektiven.

Aktuellt

Nya uppdrag till myndigheter för arbete mot våldsbejakande extremism

Regeringen har i dag beslutat om fyra nya uppdrag till olika myndigheter för att stärka arbetet mot våldsbejakande extremism. Berörda myndigheter är Statens institutionsstyrelse, Kriminalvården, Barnombudsmannen och Socialstyrelsen. Uppdragen syftar till att personal som arbetar med riskgrupper ska få ökad kunskap.

Mer information om de nya uppdragen finner du här: Statens institutionsstyrelse, Socialtjänsten, Barnombudsmannen

MUCF presenterar nya rapporter i arbetet mot våldsbejakande extremism

Idag publicerade Myndigheten för ungdoms – och civilsamhällesfrågor (MUCF) tre kunskapsöversikter om genus och extremism och en artikel som lyfter ungas röster om våldsbejakande extremism. Det är första gången en studie inkluderar ungas röster inom området. Utöver detta finns det även poddar om extremism. Poddarna vänder sig i första hand till dig som möter ungdomar i ditt dagliga arbete och till dig som vill veta mer om ämnet. I rapporterna föreslår MUCF bland annat fortsatt stöd till kommunerna för att utveckla det förebyggande arbetet. Läs rapporterna och mer om MUCFs arbete mot våldsbejakande extremism här.

 

Visa fler nyheter

Vilka vi är

Den Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism är till formen en statlig utredning med namnet En nationell samordnare mot våldsbejakande extremism.

Den Nationella samordnaren har, likt statliga myndigheter, i uppdrag att utföra de uppgifter som finns definierade i vårt kommittédirektiv. Vi är till formen en liten självständig myndighet som för en kontinuerlig dialog med Regeringskansliet.

Läs mer om vilka vi är

Varför vi finns

Den Nationella samordnarens yttersta uppdrag är att främja ett långsiktigt förebyggande arbete för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism.

Läs mer om varför vi finns