Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism arbetar för att förbättra samverkan mellan myndigheter, kommuner och organisationer på nationell, regional och lokal nivå för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism. Samordnaren ska även verka för att öka kunskapen om våldsbejakande extremism samt främja utvecklingen av förebyggande metoder.

Läs mer om vad vi gör   Gå till vårt utbildningsmaterial

vistodjerlokalt

Stärka och stödja samverkan mellan berörda aktörer

Genom att anordna regionala konferenser och dialogseminarium kan vi stödja och stärka aktörer.

tempillustration

Stödja aktörer som identifierar lokala problem med våldsbejakande extremism

Genom att sprida kunskap och goda exempel under kommunbesök kan vi stödja och samordna lokala aktörer.

vilyssnarochlar

Genomföra riktade utbildningsinsatser om våldsbejakande extremism

Genom att anordna utbildningstillfällen och sprida utbildningsmaterialet Samtalskompassen ökar vi samhällets kunskapsnivå.

Läs mer om vårt uppdrag i kommittédirektiven och om vårt utvidgade uppdrag i tilläggsdirektiven.

Läs mer om pilotverksamheten med en nationell stödtelefon i tilläggsdirektiven.

Aktuellt

Samordnaren på Stora Samhällsgalan idag

Idag deltar Daniel Norlander från samordnaren på Stora Samhällsgalan, anordnat av Dagens Samhälle. Daniel Norlander deltar bland annat med inrikesministern Anders Ygeman och många fler. Dagens tema berör aktuella samhällsfrågor såsom våldsbejakande extremism, skolan, integration och mycket mer. För program och mer information besök Dagens Samhälles hemsida.

Samordnaren i Linköping den 24 maj

24 maj har Linköpings kommun en utbildningsdag för all personal som kommer i kontakt med ungdomar i kommunen. Temat för utbildningsdagen är ”Ingen föds till extremist-tillsammans kan vi förebygga våldsbejakande extremism. Genom förebyggande arbete stärker vi individen och samhället.”

I konferensen medverkar Daniel Norlander från Nationella samordnaren:
Linköping var tidigt ute när det gällde en struktur för det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism och det är positivt att strukturen bygger på en redan fungerande samverkansstruktur mellan framförallt kommunen och polisen. Strukturen har satts på prov vid några tillfällen och jag kan konstatera att den vid de tillfällena har fungerat väl. Nu gäller det att ta nästa steg i det här arbetet och få med alla delar av kommunen och tydliggöra rollerna i framförallt det främjande och förebyggande arbetet.

Konferensen pågår hela dagen i Missionskyrkan, Drottninggatan 22, Linköping.

Samordnaren i Almedalen 2016

Snart är det dags för Almedalen 2016. Samordnaren kommer att hålla i seminarier under två dagar, 4 och 7 juli. Nedan beskrivs vad respektive dag kommer att fokusera på.

Måndagen den 4 juli, 9.30-12.30, lokal ”Stora Lokalen Wisby” (Kongresshallen).
Hur har det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism gått? Svaret på frågan kommer att presenteras i en nationell strategi för att värna demokratin motvåldsbejakande extremism. Syftet med strategin är att beskriva arbetet som den nationella samordnaren ha initierat och bedrivit. Strategin baseras på erfarenheter och metoder som funnits framgångsrika i arbetet och syftar även till att beskriva de utmaningar som kvarstår. Inrikesministern Anders Ygeman, Staffan Tillander, Sakine Madon, Magnus Ranstorp, Amanda Björkman kommer att kommentera, reflektera och diskutera strategin som presenteras under dagen.

Moderator: Alexandra Pascalidou

Torsdagen den 7 juli, 13-17.30, lokal ”Lojsta”.
Vad har Sverige gjort och vad behöver göras mer? Forskning om vilka metoder som är effektfulla för att motverka våldsbejakande extremism är idag begränsad och behöver utvecklas. Samordnaren har initierat forskningsprojekt som presenteras under dagen. Internationell erfarenhet visar att ett tydligt lokalt ansvar och mandat är en nödvändighet för att lyckas med det förebyggande arbetet. Kunskapshus har därför skapats i fyra pilotkommuner (Borlänge, Göteborg, Stockholm och Örebro) för att samla den kommunala expertisen och samordningsansvaret under ett tak så att resurser och rutiner optimeras för att stärka samhällets motståndskraft och förmåga att förebygga våldsbejakande extremism. Dessa fyra pilotkommuner kommer att berätta om sina erfarenheter. Dessutom gästas seminariet av  kulturministern Alice Bah Khunke, Oisin Cantwell, Mohammad Fazlhashemi, Mattias Gardell, Christofer Edling, Christoffer Carlsson, Heléne Lööw, Linus Gustavsson och Amir Rostami.

Moderator: Lennart Ekdal

Adress: Donnersgatan 2, Visby
För mer information besök Almedalens hemsida.

Visa fler nyheter

Vilka vi är

Den Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism är till formen en statlig utredning med namnet En nationell samordnare mot våldsbejakande extremism.

Den Nationella samordnaren har, likt statliga myndigheter, i uppdrag att utföra de uppgifter som finns definierade i vårt kommittédirektiv. Vi är till formen en liten självständig myndighet som för en kontinuerlig dialog med Regeringskansliet.

Läs mer om vilka vi är

Varför vi finns

Den Nationella samordnarens yttersta uppdrag är att främja ett långsiktigt förebyggande arbete för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism.

Läs mer om varför vi finns