Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism arbetar för att förbättra samverkan mellan myndigheter, kommuner och organisationer på nationell, regional och lokal nivå för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism. Samordnaren ska även verka för att öka kunskapen om våldsbejakande extremism samt främja utvecklingen av förebyggande metoder.

Läs mer om vad vi gör   Gå till vårt utbildningsmaterial

vistodjerlokalt

Stärka och stödja samverkan mellan berörda aktörer

Genom att anordna regionala konferenser och dialogseminarium kan vi stödja och stärka aktörer.

tempillustration

Stödja aktörer som identifierar lokala problem med våldsbejakande extremism

Genom att sprida kunskap och goda exempel under kommunbesök kan vi stödja och samordna lokala aktörer.

vilyssnarochlar

Genomföra riktade utbildningsinsatser om våldsbejakande extremism

Genom att anordna utbildningstillfällen och sprida utbildningsmaterialet Samtalskompassen ökar vi samhällets kunskapsnivå.

Läs mer om vårt uppdrag i kommittédirektiven och om vårt utvidgade uppdrag i tilläggsdirektiven.

Läs mer om pilotverksamheten med en nationell stödtelefon i tilläggsdirektiven.

Aktuellt

Följ samordnarens seminarium i Almedalen online

Snart är det dags för Almedalen 2016. Samordnaren kommer att hålla i seminarier under två dagar, 4 och 7 juli. Nedan finns det länkar till samordnarens seminarium.

Tryck här för att följa samordnarens seminarium på måndag.

Tryck här för att följa samordnarens seminarium på torsdag.

 

Pressträff med överlämning av den nationella strategin mot våldsbejakande extremism

Den nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism överlämnar den nationella strategin mot våldsbejakande extremism till kultur – och demokratiministern Alice Bah Kuhnke. Samordnaren överlämnar också en sammanställning av det arbete som har genomförts under de senaste två åren och de lärdomar och erfarenheter som ligger till grund för strategin. Det är Daniel Norlander, tillförordnad samordnare och huvudsekreterare, som överlämnar strategin och sammanställningen.

Tid: 29 juni, 10.30-11.30
Plats: Rosenbad
Pressträffen är endast för journalister.

Pressträffen visas på SVT samt kommer att webbsändas på regeringens webbplats.

Visa fler nyheter

Vilka vi är

Den Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism är till formen en statlig utredning med namnet En nationell samordnare mot våldsbejakande extremism.

Den Nationella samordnaren har, likt statliga myndigheter, i uppdrag att utföra de uppgifter som finns definierade i vårt kommittédirektiv. Vi är till formen en liten självständig myndighet som för en kontinuerlig dialog med Regeringskansliet.

Läs mer om vilka vi är

Varför vi finns

Den Nationella samordnarens yttersta uppdrag är att främja ett långsiktigt förebyggande arbete för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism.

Läs mer om varför vi finns