Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism arbetar för att förbättra samverkan mellan myndigheter, kommuner och organisationer på nationell, regional och lokal nivå för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism. Samordnaren ska även verka för att öka kunskapen om våldsbejakande extremism samt främja utvecklingen av förebyggande metoder.

Läs mer om vad vi gör   Gå till vårt utbildningsmaterial

vistodjerlokalt

Stärka och stödja samverkan mellan berörda aktörer

Genom att anordna regionala konferenser och dialogseminarium kan vi stödja och stärka aktörer.

tempillustration

Stödja aktörer som identifierar lokala problem med våldsbejakande extremism

Genom att sprida kunskap och goda exempel under kommunbesök kan vi stödja och samordna lokala aktörer.

vilyssnarochlar

Genomföra riktade utbildningsinsatser om våldsbejakande extremism

Genom att anordna utbildningstillfällen och sprida utbildningsmaterialet Samtalskompassen ökar vi samhällets kunskapsnivå.

Läs mer om vårt uppdrag i kommittédirektiven och om vårt utvidgade uppdrag i tilläggsdirektiven.

Läs mer om pilotverksamheten med en nationell stödtelefon i tilläggsdirektiven.

Aktuellt

MUCF presenterar nya rapporter i arbetet mot våldsbejakande extremism

Idag publicerade Myndigheten för ungdoms – och civilsamhällesfrågor (MUCF) tre kunskapsöversikter om genus och extremism och en artikel som lyfter ungas röster om våldsbejakande extremism. Det är första gången en studie inkluderar ungas röster inom området. Utöver detta finns det även poddar om extremism. Poddarna vänder sig i första hand till dig som möter ungdomar i ditt dagliga arbete och till dig som vill veta mer om ämnet. I rapporterna föreslår MUCF bland annat fortsatt stöd till kommunerna för att utveckla det förebyggande arbetet. Läs rapporterna och mer om MUCFs arbete mot våldsbejakande extremism här.

 

Hillevi Engström lämnar uppdraget som nationell samordnare mot våldsbejakande extremism

Regeringens nationella samordnare mot våldsbejakande extremism, Hillevi Engström, har meddelat regeringen att hon lämnar sin tjänst för att återgå till jobbet som kommundirektör i Upplands Väsby. Hon kvarstår på sin tjänst som samordnare fram till dess att en efterträdare har utsetts.

– Jag fick erbjudandet av Upplands Väsby att komma tillbaka till min tidigare tjänst som kommundirektör. Efter mycket övervägande har jag kommit fram till att jag inte känt mig klar med uppdraget att utveckla kommunens verksamhet och organisation. Jag har därför meddelat regeringen att jag lämnar min tjänst som nationell samordnare för att återgå till mitt tidigare arbete som kommundirektör, säger Hillevi Engström.

– Jag beklagar Hillevi Engströms beslut. Hon har med kraft tagit sig an arbetet och regeringen har inte haft något att anmärka på, tvärtom. Den nationella samordnaren bedriver en verksamhet som regeringen prioriterar högt. Därför har vi redan påbörjat rekryteringsprocessen för att kunna få en ersättare på plats så snart som möjligt, säger Alice Bah Kuhnke.

Vi beklagar att Hillevi har valt att lämna rollen som Nationell samordnare.  Det arbete som pågår för att implementera den nationella strategin och de direktiv som ligger till grund för vårt uppdrag kommer att fortsätta lika intensivt som tidigare. Den kompetens och erfarenhet som finns inom kommittén tillsammans med det upparbetade nätverk av myndigheter och experter som vi har till vårt stöd säkerställer att arbetet fortgår som planerat i samverkan med lokal, regional och nationell nivå.

 

 

Arbetet fortsätter

Sedan Hillevi tillträtt har hon tillsammans med andra i kommittén besökt myndigheter och kommuner för fortsatt samarbete och stödgivande men även länsstyrelsen för att utveckla ett regionalt samarbete. Samordnaren har bland annat besökt Sollentuna, Norrtälje och Nykvarn, haft möten med myndigheter såsom  Polisen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Sveriges Kommuner och Landsting, Skolverket och många fler för att fortsätta med det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism.

Visa fler nyheter

Vilka vi är

Den Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism är till formen en statlig utredning med namnet En nationell samordnare mot våldsbejakande extremism.

Den Nationella samordnaren har, likt statliga myndigheter, i uppdrag att utföra de uppgifter som finns definierade i vårt kommittédirektiv. Vi är till formen en liten självständig myndighet som för en kontinuerlig dialog med Regeringskansliet.

Läs mer om vilka vi är

Varför vi finns

Den Nationella samordnarens yttersta uppdrag är att främja ett långsiktigt förebyggande arbete för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism.

Läs mer om varför vi finns